Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie jest zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany. W celu dokonania zwrotu należy:

a) odesłać towar wraz z wypełnionym "Formularzem zwrotu towaru" i dowodem zakupu na adres: LVS POLSKA, ul. Polna 107, 87-100 Toruń, z dopiskiem "ZWROT".

b) w przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek "gratisy", należy je również zwrócić. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki zwrot nie będzie rozpatrywany. Przesyłka zostanie odesłana do Klienta na jego koszt. Jednocześnie dowód zakupu powinien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

Zwroty uwzględniane są tylko wraz z dowodem zakupu (np. paragon lub faktura VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji między Klientem a LVS POLSKA i wypełnionym "Formularzem zwrotu towaru".

Koszt odesłania towaru do LVS POLSKA pokrywa Klient.

LVS POLSKA dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w "Formularzu zwrotu towaru".